Επικοινωνία

Τηλ: 2831077116, 2831077117 &  2831077561
Fax: 2831077455
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Μαρία Δρακάκη, Ερευνήτρια ΚΕΠΕΤ
Ε-mail:  drakakim [@] gmail.com
contact