Διοργάνωση Συνεδριών

«Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Καινοτομία σε Περιφερειακό Επίπεδο»

Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Καινοτομία σε Περιφερειακό Επίπεδο», στο πλαίσιο του Έργου «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία» (ΚΑ 4289), με τη συνδιοργάνωση ΚΕΠΕΤ Π.Κ., ΚΕΑΔΙΚ Π.Κ. και Περιφέρειας Κρήτης.

Ρέθυμνο 29 Σεπτεμβρίου 2017, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Αίθουσα Β1-26

http://www.keme.uoc.gr/index.php/2014-04-23-07-35-38/2016-02-22-19-22-18/507-29-09-2017

«Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης. Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος»

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης. Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος», στο πλαίσιο του Έργου EEA Grant/GR07-3757, με τη συν-διοργάνωση ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΤ Π.Κ. & ΚΕΑΔΙΚ Π.Κ.

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, Ακαδημία Εργασίας ΓΣΕΕ , ΑΘΗΝΑ http://neets2.soc.uoc.gr/?page_id=89&lang=el

http://www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/events/new-generation-and-neets-greece-crisis-urgent-dimensions-problem-

«The Challenges and the Crises of a Technological World»

To ΚΕΠΕΤ ήταν εκ των συν-διοργανωτών του EPHES 2015 3rd International Conference, με τίτλο «The Challenges and the Crises of a Technological World», το οποίο διοργάνωσαν η ROSPHET (Romanian Society for Philosophy Engineering and Technoethics), σε συνεργασία με το Stefan cel Mare University και άλλους φορείς στη  Voronet/ Romania (30/10/2015 – 1/11/2015).